Schapenhouderij

09_schaapSinds jaar en dag worden er al schapen gehouden op Mattemburgh. Ons bedrijf ligt direct aan de Oosterschelde en we hebben zowel zeedijken ( wakers) als binnendijken ( slapers) tot onze beschikking, ideaal voor schapenhouderij. Eerdere generaties die hier boerden, hielden al boeren-Texelaars en later stamboek Noord-Hollanders. Het bouwplan van de akkerbouwtak is ook altijd afgestemd geweest op de aanwezigheid van schapen, zo maakten en maken de teelt van tarwe en graszaad altijd deel uit van het bouwplan.

Suffolk

Toen wij het bedrijf overnamen, in 2002, zijn we gestart met Suffolks. We kozen voor dit ras, niet alleen vanwege hun prachtige en robuuste voorkomen, maar vooral ook omdat de raseigenschappen prima bij de omstandigheden ( op alle gebieden) van dit bedrijf passen. We zijn begonnen met 10 Suffolkooien, 2 lammeren en een ram uit de Vijzelesch-kudde van Pierre Wolfs, hierdoor hebben we direct een solide basis kunnen leggen.

350-Suffolk_totaal_overzicht

Nu, ruim tien jaar later, bestaat onze Suffolk-kudde uit ongeveer 20 sterke en duurzame fokooien met de hoogste gezondheidsstatus. Schapen zich die in het weideseizoen goed handhaven op de schrale omstandigheden aan de  dijken en in de natuurgebieden en in de winter, tijdens het lammerseizoen, beschikken over goede moedereigenschappen. De Suffolks passen prima bij de rest van onze activiteiten op ons bedrijf.

Sinds 2012 is onze kudde uitgebreid met Swifters en Engelse Texelaars. In de winter van 2013-2014 zullen hiervan de eerste lammeren geboren gaan worden.