Schapenhouderij

Sinds jaar en dag worden er al schapen gehouden op Mattemburgh. Ons bedrijf ligt direct aan de Oosterschelde en we hebben zowel zeedijken ( wakers) als binnendijken ( slapers) tot onze beschikking, ideaal voor schapenhouderij. Eerdere generaties die hier boerden, hielden al boeren-Texelaars en later stamboek Noord-Hollanders. Het bouwplan van de akkerbouwtak is ook altijd afgestemd geweest op de aanwezigheid van schapen, zo maakten en maken de teelt van tarwe en graszaad altijd deel uit van het bouwplan.

Suffolk en Engelse Texelaars

Toen wij het bedrijf overnamen, in 2002, zijn we gestart met Suffolks. We kozen voor dit ras, niet alleen vanwege hun prachtige en robuuste voorkomen, maar vooral ook omdat de raseigenschappen prima bij de omstandigheden ( op alle gebieden) van dit bedrijf passen. We zijn begonnen met 10 Suffolkooien, 2 lammeren en een ram uit de Vijzelesch-kudde van Pierre Wolfs, hierdoor hebben we direct een solide basis kunnen leggen.

350-Suffolk_totaal_overzicht

Nu, bijna twintig jaar later, bestaat onze Suffolk-kudde uit ongeveer 60 sterke en duurzame fokooien met de hoogste gezondheidsstatus. Schapen zich die in het weideseizoen goed handhaven op de schrale omstandigheden aan de  dijken en in de natuurgebieden en in de winter, tijdens het lammerseizoen, beschikken over goede moedereigenschappen. De Suffolks passen prima bij de rest van onze activiteiten op ons bedrijf.

Sinds 2012 is onze kudde uitgebreid met 20 Engelse Texelaars. Elk voorjaar is het hier dus een drukke, maar ook vrolijke tijd met veel mooie zwarte, maar ook witte lammetjes in de stal. De lammeren verkopen we, las ze gegroeid zijn, graag aan andere schapenfokkers, maar we zetten ze ook af als pakketten (h)eerlijk lamsvlees.