Natuurgebied

Agrarisch natuurbeheer

De schapen grazen bij ons hoofdzakelijk op zeedijken (wakers) en binnendijken (slapers). Op de binnendijken hebben we beheerspakketten afgesloten, die regels stellen aan onder andere veebezetting, bemesting en onkruidbestrijding. Het doel van deze beheersovereenkomsten is tweeledig; in de eerste plaats wordt door het speciale beheer dat voor deze stukken land geldt de natuur op landbouwgronden ontwikkeld en in stand gehouden (ruimte voor flora en fauna) en ten tweede brengen deze overeenkomsten inkomen op voor de beheerder van deze gronden (vergoeding voor inrichting, beheer, instandhouding en opbrengstderving), in dit geval voor ons bedrijf.

Daarnaast hebben we 12 hectare natuurgebied, hier worden geen landbouwactiviteiten meer op verricht, het waterpeil is verhoogd, het stuk is teruggegeven aan de natuur, het is nu een paradijs voor vooral vogels (er worden elk jaar weer bijzondere vogels gesignaleerd door vogelkenners) en andere dieren.

Ons bedrijf ligt tegen de Oosterschelde (nu Nationaal Park) en tegen het natuurgebied aan. Omdat er een fietsroute langs het gebied loopt, is het idee ontstaan toeristen/belangstellenden meer informatie te kunnen geven over het gebied. Mede door sponsoring van een aantal instanties is er in 2002 een vogelkijkhut geplaatst tegen de zeedijk aan met uitzicht over zowel de Oosterschelde.