Stichting Morgenland

Stichting Morgenland

Natuurlijk mensenwerk

Morgenland letterlijk, historisch en filosofisch:

~ het natuurgebied Westelijke inlaag gelegen tussen de Oesterput en de

   Vogelkijkhut

~ een historisch gebied waar zee en land continu elkaars aandacht vragen

~ het land van de toekomst voor onze volgende generatie

 

Stichting Morgenland is een ANBI-instelling en heeft een uniek gebied in de gemeente Noord-Beveland in haar beheer. Hiermee is zij een van de weinige particuliere natuur-aanbieders in Nederland. Hieronder wordt beschreven wie we zijn, wat we doen en wat het doel, missie en bestaansreden van onze stichting is.

 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

a. Het verwerven, in stand houden, ontwikkelen, verbeteren en exploiteren

van het natuurgebied Westelijke Inlaag, inhoudende de flora en fauna,

waterpartijen, dijken, glooiingen, zichtlijnen inclusief alle aanhorigheden,

gelegen in de Westelijke Inlaag tussen de Oesterput en Noordlangeweg 27

in Colijnsplaat inclusief in bezit zijnde gronden op en rond dit gebied.

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in

de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken volgens een

methode en werkwijze die passend is bij de verwerving, instandhouding,

ontwikkeling, verbetering en exploitatie van dit gebied en passend is bij de

fysieke, sociale en maatschappelijke omgeving en passend is bij de educatieve,

economische en ecologische exploitatie, zodanig dat dit bovenstaande de

waarde van dit gebied vergroot en duurzaam ten goede komt.

 

Bovengenoemde tekst is overgenomen uit de oprichtingsakte.

 

In ‘gewone mensen taal’:

Het aantrekkelijk maken en houden van een gebied, op een wijze dat mensen er belangstelling voor houden, er bij willen zijn en er iets (financiën, tijd, fysieke inspanning) voor over hebben.

Met deze inzet kan het gebied blijven bestaan en verder worden ontwikkeld.

 

Bestuur

Uit het beleidsplan:

‘De afgelopen 50 jaar zijn er al heel wat fysieke, emotionele en financiële inspanningen geweest om dit eeuwenoude gebied te onderhouden, op te bouwen en in eigendom te verkrijgen. De komende jaren worden nieuwe inspanningen verwacht, meer gericht op exploitatie, onderhoud en gastheerschap. Wel met het oog op de doelstelling van onze stichting in combinatie met de tijdsgeest. Dat betekent voor ons als bestuur dat we een beleid uitstippelen dat past bij het gebied, de mensen en de maatschappij.’

 

Bestuursleden zijn:

Rinus de Regt, penningmeester

Gerard de Regt, secretaris

Corné de Regt, voorzitter

 

Activiteiten

Een aantal zaken, karakteristieke elementen uit het gebied, die met regelmaat om aandacht vragen zijn:

Binnendijkse polders, weiland met knotwilgen, de rietkragen,

inlagen met ribben en het veenmosrietland

De vogelkijkhut, mozaïeke dijkbekleding, slikken en zwembadtrap

Wanteskuup met historische zeewering en drijvend vogeleiland

T.a.v. de flora en fauna, wat er broedt en groeit in het gebied.

 

Doelgroepen en Vorm

Praktische doe- en meewerkdagen

O.a voor bedrijven als teamdag.

NL Doet vrijwilligersdag, in 2014 op zaterdag 22 maart.

Handen uit de mouwen dag, zoals wilgen knotten

 

NB:

 

De buitendijkse mozaïeke zeewering is aangemeld als Zeeuws Cultureel erfgoed.

 

In de Wanteskuup ligt sinds 2000 het drijvend vogeleiland "Soeke", vernoemd naar het verdwenen Middeleeuwse dorp op deze plek. Het is een broedparadijs voor o.a. sterns en visdieven.

 

De Vogelkijkhut op de zeedijk geeft zowel uitzicht op de Oosterschelde als op

de binnendijken, polders en inlagen.

 

De Nationaal Groenfonds Natuurprijs is in 2007 toegekend aan het project Veenmos-Rietland

 

Brassband Wilhelmina opent op 4 augustus 2009 op feestelijke wijze de zwembadtrap

 

Landbouwer Rinus de Regt start in mei 2012 met ‘Het verhaal van Rinus’, rondleidingen voor particulieren en groepen door het natuurgebied Morgenland.

 

 


Toekomst

Gewenste situatie in de toekomst:

Een enthousiast team van ‘morgenlanders’, dat wil zeggen bestuur, vrijwilligers en andere belangstellenden en belanghebbenden, die ervoor zorgen dat het gebied door ontwikkeling in goede staat is en blijft.

 

Tip

Kom eens aan en geniet!

Schapen komen op stal

Begin januari zijn de schapen opgehaald van de weide.

Ze staan nu op stal voor de aankomende lammertijd, deze lammerperiode zal begin februari beginnen.

Altijd een mooi gezicht, een kudde lopend vanaf weiland naar stal!   

DSC_0986_640x425

DSC_0991_640x425

 

Privé sanitair

Het is ook mogelijk om een privé sanitair unit te huren op onze camping. Deze units zijn uitgevoerd met eigen toilet, douche en wastafel tevens is de unit voorzien van vloerverwarming.

Winter

Mooi gezicht camping onder de sneeuw.